Studiebesök till v:a Vingåkers Hembygdsförening


Ett femtontal medlemmar deltog i ett mycket uppskattat studiebesök till V:a Vingåkers Hembygsförening. Vi hälsades välkomna vid Vita muséet vars samlingar vi fick beskåda.

Vita museet är ett sockenmagasin från 1758, som sådant användes det i c:a 100 år. I mitten av 1920-talet började gamla föremål samlas in av en museikommitté och placerades i det tomma magasinet.

År 1926 invigdes museét och överlämnades till skolrådet.
När Hembygdsföreningen bildades 1935 fick den överta samlingarna.

Idag finns gamla Vingåkersdräkter och dräktdetaljer, möbler, husgeråd, redskap, verktyg, cyklar, brandredskap, urmakeri, skomakeri, stenyxor och div. andra saker.

Därefter gick vi till Röda muséet som var Åsens gårds sädesmagasin, den enda ekonomibyggnaden som finns kvar. Där förvaras nu vagnar, slädar, jordbruksredskap, ett repslageri och ett litet skolmuseum.

Det sägs att Artur Hazelius (Skansens grundare) ville ha material till Skansen men fick åka iväg tomhänt. Det kanske förklarar varför samlingarna är så stora.

Efter visningarna gick färden vidare till Viala där hembygdsgården är belägen. Där blev vi bjudna på gott kaffe med dopp samt fick höra lite om Vingåkers historia och Hembygdsgårdens tillblivelse som från början hette Viala Västergård, 1/4 mantal frälse och var i gamla tider en arrendegård under Kesätter.

När västra stambanan byggdes på 1860-talet, kom gårdarna, 4 st, att hamna norr om järnvägen medan åkrarna hamnade på den södra sidan. Kesätter valde då att bygga en ny gård på södra sidan och förvandla de gamla gårdarna till torp.

Ett av torpen inköptes 1936 av Hembygdsföreningen för 4000 Kr. Några gamla ekonomibyggnader revs, en loftbod flyttades dit från ett av de andra torpen. Övriga byggnader har tillkommit efterhand.

Som avslutning och tack för en mycket trevlig kväll överlämnades boken "Tingen talar-historia som samlats" där Lännäs finns representerat.

 

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2012-12-31 18:31:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-10-10 09:04:08) Kontakta föreningen