Ottesång 2011


Den 2 juni kl 07.00 avhölls traditionellt Ottesång vid Forngården. Mikael ledde gudstjänsten och Leif spelade orgel. Olle läste dagens text. Ett 20-tal besökare värmde sig med psalmsång i den svala ottan.
Morgonen avslutades med att kaffe och trevlig samvaro,

 

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 09:02:16)