Gravrösen vid Segersjö


Habors och Sigars rösen, gravfält

Gravhögar från bronsåldern
Mitt emot Segersjö herrgård på motsatta sidan av Kvismare kanal och landsvägen ligger ett gravfält med flera stora stenrösen. Den mest synliga är Habors röse som visas nedan. Troligtvis har det ursprungligen varit större men man kan misstänka att sten tagits till senare bebyggelse.
Söder om Habors röse ligger ytterligare en gravhög, Sigars röse, som troligtvis var större än Habors röse. Den planades ut delvis för att tjänstgöra som grund för en väderkvarn. Idag syns resterna av högen som är trädbevuxen.

Gravhögarna är belägna på privat mark

Image

Image

Image

Image

 

 

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2012-09-28 19:03:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2019-01-01 14:00:33) Kontakta föreningen