Domarring Egbyåsen


På Segersjöåsens östra sida, finns bl a en dommarring. Domarringen är 9 m i diam, bestående av 6 resta stenar. Stenarna är 1.4-1.9 m höga och 1.0-1.3 m breda.

Platsen är frilagd från träd och buskar.

Image

Image

Image

 

 

Editerad av: Gustav Eriksson (2019-01-01 13:58:34)