Årsmötet


 

Årsmötet avhölls i Bygdegården i Lännäs.

Alf Larsson valdes till ordförande för mötet och som sekreterare valdes Astrid Åkesson Larsson

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Punkterna avhandlades och nytt för kommande år blir att medlemsförteckningen skall innehålla födelsenummer. (Myndighetskrav)

Efter mötet följde kaffeservering och som underhållning visade lokala manikänger kläder från förr varav vissa skänkts till föreningen av Margareta Brorson f. Vickström.
Presentatör var Anne-Maj Gunnarsson och maken Robert stod för musiken med hjälp av stenkakor på en vevgrammofon.

Kläduppvisningen fotograferades av Leif Brorson

Bildgalleriet  nedan är klick- och bläddringsbart

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2012-04-24 01:15:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-10-10 09:10:07) Kontakta föreningen