Fornminnesvandring


Den 1 september inbjöd föreningen till en fornminnesvandring. Jessica Warnander guidade de 15 deltagarna till de för dagen utvalda fornminnena i Lännäs. Vandringen startade med att man besökte domarringen på Egbyåsen. Därefter besöktes en kalkugn på Kalkungnsberget och till sist galgbacken vid Boda. Dagen var mycket intressant och uppskattad av besökarna.

 

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 08:56:32)