Fornminnesvandring


Den 1 september inbjöd föreningen till en fornminnesvandring. Jessica Warnander guidade de 15 deltagarna till de för dagen utvalda fornminnena i Lännäs. Vandringen startade med att man besökte domarringen på Egbyåsen. Därefter besöktes en kalkugn på Kalkungnsberget och till sist galgbacken vid Boda. Dagen var mycket intressant och uppskattad av besökarna.

 

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2012-09-15 21:43:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-10-10 08:56:32) Kontakta föreningen