Barnverksamhet


Kulturaktiviteter för barn

 

År 2010 startade barnverksamheten efter en idé av Anne-Maj Gunnarsson.
Målsätttningen var att sprida kunskap om Forngården och dess verksamhet till barn och föräldrar. Upplägget var att på ett lekfullt sätt lära barn hur olika sysslor utfördes förr i tiden.

Barnverksamhet
2010
                                 
Barnverksamhet
2011 
                                
Barnverksamhet
2012
     
     

 

Editerad av: Gustav Eriksson (2019-01-01 15:03:25)