Litteratur


Litteratur som föreningen säljer

Det angivna priset är inklusive porto och emballage.

Skicka ett e-mejl till någon i styrelsen med er beställning. Glöm inte att ange ert namn och adress!
Betala till postgiro 107 96 83-7

Elfsten, Holger, 1922 - 2011 Om skolorna i Lännäs 1989 Häfte 39s 45:-
Elfsten, Holger, 1922 - 2011 Glesbygd, dikter och bilder (om Lännäs) 1991 Häfte 56s 65:-
Elfsten, Holger, 1922 - 2011 Bilder berättar om Lännäs. 1990. Häfte 55s 65:-
Forslund, Maja Sagor och sägner om Lännäs 1925 Häfte 42s 45:-
Pettersson, Johannes, 1888 – 1960 Minnen från Lännäs 2001 Bok 111s 110:-
St Catrinns Brund 1700 – 2000 ( en sammanställning) 2000 Häfte 19s 50:-
Astrid Åkesson Östernärke förr 1992 Häfte 70s 70:-
Hedin, Gunnar, Lännäsbygden från urtid till nutid, 2015, 120:-
Två olika vykort på Lännäs hembygdsgård, pris för ett kort 10:- pris för båda 15:-
(vid beställning av flera kort, mejla oss först för prisuppgift)

Almanackan 2019 50:-, Se även under fliken Almanacka
Tidigare årgångar finns i några få exemplar att köpa (Innnehåller intressanta bilder).

Övrig litteratur från/om Lännäs

Om ni känner till mer litteratur som handlar om Lännäs socken i Närke eller har anknytning dit, skicka gärna ett mejl till Hembygdsföreningen med tips En del litteratur har föreningen till salu .
Skrifter med * är inte kontrollerade om Lännäs omnämns i dessa
Fler uppgifter om litteraturen finns på nätet i LIBRIS resp. VITALIS databaser, se även Wikipedia om Lännäs (församling)

Om Närke /Örebro län/ med anknytning till Lännäs

*Bergslag : kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro län / redaktör: Carl Magnus Lindgren. 2000.
*Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Ur Nerikes folkspråk och folklif . - Faks.-utg. / med inl. av Britt-Mari Insulander.

*Festskrift utgiven av Föreningen Örebro läns museum till 75-års- minnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856/ red. av Bertil Waldén. (jfr med Lännäs Hembygds- och Fornminnes-förening) 1931

Hansson, Per Närke :bland annat om fornlämningar i Lännäs 1981
Hedberg, Lennart, 1950-. - Företagarfursten och framväxten av den starka staten : hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602
(…Järnbruket i Läppe tog sin malm från Stenkulla gruva 1591…. 1995

 

Lindstén, Carl Anders, 1936 - Märkliga källor, stenar och träd i Örebro län (om Katrinebrunn) 1996
Lindstén, Carl A., 1936 - Sevärt runt Örebro : en beskrivning av sevärdheter i mellersta delen av Örebro län: (om Hjälmarbygden och Östernärke) 1988
*Lundberg, Erik, 1895-1969. - Tornet i Gällersta och besläktade närkiska kyrktorn från romansk tid… (bör behandla tornet i Lännäs kyrka) 1934
Nilsson,S 1945 - Sällsamheter i Närke 1978

*Robertsson, Ann-Marie, 1941-. - Från hav till insjö : Hjälmarsänkans miljöhistoria under 6000 år (10000-4000 år före nutid). Från bergslag och bondebygd.; s. 22-26 1999

Saxon,JL 1859 - 1935 Närkes kyrkor i ord och bild 1928

*Skoghäll, Lars, 1958-. - "Ho sôm styrde mä fisken" : om sjörån och andra vattenväsen i Hjälmaren och Örebro län. Från bergslag och bondebygd.. s47-64 : ill. 2001
*Svenska Turistföreningens Årsskrift 1930 Svenska Turistföreningens Årsskrift bland annat s110 – 123 Den stora Sjösänkningen; s 197f Om Habors röse; s214 om Segersjö 1975

*Wiktorsson, Per-Axel, 1937-. - Omnämnanden av Hjälmaren i medeltida källor.. ´Från bergslag och bondebygd. s. 49-58 . 1999

*Zetterberg, Håkan. - Transporternas betydelse för Brevens bruk.. - Från bergslag och bondebygd 2001 Om Lännäs (socken och församling)
*Andersson, Rune, 1922-. - Återvändan - Cathrinelunds lastageplats :en järnets hamn vid Hjälmaren / av Rune Andersson. - (Derbols hamn nämnt?) 1987

Bergsten, Karl Erik, 1909-1990. - Östergötlands bergslag : en geografisk studie 1946 (på sidan 183 nämns Stenkullagruvan i Lännäs socken)

Blom, Carl Th., 1893-1970. - Vinöns själ : noveller från Hjälmarebygden 1942
Blom, Carl Th. 1893 - 1970 Tjugo år på Vinön 1922-1941, 1965
Drougge, Lise 1919 - Någon /nyckelroman/ 1956 ( förf. var en kort tid lärare vid Bäcketorps skola, Lännäs)
Ek, Bo, 1950-. - Vinön - en resa / Bo Ek ; fotografi: Bo Ek, Lena Hagsten. 2002.
Elfsten, Holger, 1922 - Bilder berättar (om Lännäs) 1990
Elfsten, Holger, 1922 - Glesbygd Dikter och bilder (om Lännäs) 1991
Elfsten, Holger, 1922 - Om skolorna i Lännäs 1989
Ersmark, Vanja Hans Wirén. Fiskestationen i Hampetorp, Örebro 1981
*Espenäs kvinnliga trädgårdsskola, Lennäs. - Mitt hem.. ; 1905(1) : 4, s. 76 1905.
*Fürst, Magnus. - Restaurering av Hjälmarens kräftfiske / Magnus Fürst, Bert Ove Andersson. - 1988
Hjälmaren i Fysisk riksplan Södra stranden, Östra delen 1977 Delredovisning av en utredning för hjälmarområdet 1976 på uppdrag av utredningskontoret i Örebro Kommun 31 sidor

Karlsson, V Beskrifning till kartbladet "Segersjö" 1873
Löfgren, Lars. Jan Wilhelmson. Derbol och Dimbo, Örebro kommun : botanisk inventering. 1999
Persson, Christer, 1937-. - Förekomst av kambrisk sandsten, alunskiffer och ordovicisk kalksten i isälvsmaterial sydost om Hjälmaren.. - 1973
Pettersson, Johannes, 1888 – 1960 Minnen från Lännäs 1952
Pettersson, Johannes, 1888 – 1960 Minnen från Lännäs (nytryck) 2001
Rogberg, Olof,. 1868 - 1931 Vid fältgudstjänsten i Lännäs med 4:de arméfördelningen under höstmanövern 1902, 17:de Sönd. e. Tref. Predikan. 1902

Romdahl, Axel L.1880 - 1951 Mässhake från Lännäs kyrka i Närke Artikel 1913
Rundberg, Hugo, 1940-. - Fisket i Hjälmaren : intervjuundersökning angåendedet yrkesmässiga fisket 1966-1969 / av Hugo Rundberg. 1971
Sverige. Sjöfartsverket. Sjökarteavdelningen. Hjälmaren. 1994-
Swartling, Ingrid, 1919 – 1972 Lännäs kyrka. 1966
Tham, Wilhelm 1812 – 1873 Beskrifning övfer Örebro län: Närke: Lännäs 1849 (e-bok i Runebergsprojektet länk !)
Waldén, Bertil, 1901-1963. - Askers och Sköllersta tingslag : minnesskrift : på uppdrag av Askers och Sköllersta tingshusstyrelse / utarbetad av Bertil Waldén. - 1949 (Askers härad bestod av Lännäs och Askers socknar)
Waldén, Bertil, 1901 – 1963 Tre polska mässhakar… Artikel

Waller, Eric 1732 - 1811 Då Lännäs kyrka, och desz kyrko-herde, wäl- ärewördige och höglärde magister herr Eric Gabriel Lindberg inwigdes af probsten ...Eric Waller den 10 aug. 1777.
*Wijnbladh, anna, 1865-1932. - På Espenäs : fru Stina Svartlings kvinnliga trädgårds-, hushålls- och väfskola. - Mitt hem.. ; (5) : 21, s. 385-386 1909

Zetterquist, Ivar Sancta Catharinae brunn i Lännäs, Artikel s 32 – 58 1935
Zetterqvist, Ivar Forngrevarna i Lännäs Artikel 1935

Åkesson, Astrid. - St Catrinns brund (Katrinebrunn) Länsbuketten: Örebro läns hembygdförbund, 2007:1, (finns på hemsidan) 2007

Om föreningar i Lännäs

Eriksson, S. M, 1904 – 1971 Minnesskrift i anledning av Lännäs sparbanks 100-åriga tillvaro. 1948

Från flydda tider. Lännäs Baptistförsamlings femtio-årsberättelse 1872-1922. 1922
Femtioårsberättelse avgiven vid Lännäs friförsamlings femtioårshögtid 31 juli 1927. 1927
Östernärkekommittén Socialdemokraterna i Stora Mellösa och Asker-Lännäs 1979 -

Om Segersjö

Horn, Vivi, 1877 – 1971 Den sturske Montgomery : kvinnotjusare, kungagunstling, statsfånge. 1938
Hurtig, Mathias,. Statarna vid Segersjö Gård 1841-1880 : en undersökning om arbetskraftens nyorganisering 1999
Löfgren, Lars, Karl Gustav Nilsson, Jan Wilhelmson, Segersjö, Örebro kommun : botanisk inventering. 1998
Nilsson, Thomas. Frälsebönder, torpare och statare : förutsättningarna på Segersjö gods i Lännäs socken 1823-1883 1999
Schlegel, Bernhard, 1838 – 1896 Örebro läns herregårdar : : Segersjö. 1884

Thersner, Thora, 1818 – 1867 Segersjö 1846
Thersner, Ulrik, 1779 - 1828 Segersjö från nordvästra sidan 1824

Om sjösänkningen av Hjälmaren

Den stora sjösänkningen. , Den stora sjösänkningen : minnesskrift med anledning av Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolags 75-årsjubileum / på dess styrelses uppdrag utarbetad av Bertil Waldén. 1940
Den stora sjösänkningen. D. 2 / red. av Allan Thybell. 1977
Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Sänkningen af sjöarne Hjälmaren och Qvismaren. Historisk framställning. 1902
Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Hjelmaresänknings-frågan förr och nu.. - 1863
Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Hjelmaresänknings-frågan i sitt sista skede. - 1876
Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904. - Om annuiteten å Hjelmarens och Qvismarens sjösängsbolags statslån i dess förhållande till olika jordegare.. - 1894
*Lennqvist, Jörgen. - Från vattenskadad mark till biologisk mångfald : Hjälmarens och Kvismarens stränder 1850-2000. Värna, vårda, värdera. - S. -38 2003
*Lennqvist, Jörgen. - Våtmarkshistoria : Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen 2007

 

 

 

 

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Gustav Eriksson (2012-09-27 22:47:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-12-11 20:29:11) Kontakta föreningen