Årsmöte 2016


Årets årsmöte hölls den 3 april i Lännäs Bygdegård. Ett 40-tal medlemmar kom. Alf Larsson valdes till mötets ordförande och Astrid Åkesson Larrson till sekreterare. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade och visade Berndt Eliasson bilder "Från gamla Odensbacken". Gunnar Hedin fick mottaga en gåva för sin bok "Lännäsbygden från urtid till nutid" som föreningen får sälja. Mötet avslutades med att föreningen bjöd på kaffe och bulle.

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2016-04-17 10:48:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-10-10 09:09:36) Kontakta föreningen