Renovering yttertak 2012


Hösten 2012 utfördes takrenovering på tre av husen. Tegeltaken inkl underlag på Korsmostugan (där vi bakar), Stenstugan (kallad Fornstugan) samt Loftboden fick alla en rejäl upprustning. Arbetet utfördes på anbud av snickare Anders Pettersson.

 

Styrelsemedlemmar med några anhöriga har stått för den största arbetsinsatsen med mer än 500 frivilliga timmar.

Projektet har finansierats med bidrag från Länsstyrelsen och egna medel från medlemsavgifter. Övriga medverkande har varit Örebro Läns Hembygdsförbund, Hus med Historia samt Örebro Läns Museum vilken besiktat och godkänt det färdiga resultatet.

Bilderna tagna av Jessica Warnader.

Image

 

Image

 

Image

 

 

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-12-28 18:12:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2013-01-01 17:41:20) Kontakta föreningen