Egen Gårdsbrunn 2012


2012 påbörjades arbetet med en egen gårdsbrunn. Arbetet kommer att  färdigställas under vår och försommar 2013. Initiativtagare är Anne-Maj Gunnarsson.
Arbetet finansieras med bidrag från Gränslandet

Image

 

Image

 

Image

 

 

Editerad av: Gustav Eriksson (2018-12-28 18:14:39)