Stavkyrkan vid Klockargården


År 2008 när det gamla församlingshemmet skulle ersättas med ett nytt, upptäcktes Lännäs´ (och kanske Sveriges) äldsta kyrka med tillhörande kyrkogård. Förutom spår av en liten stavkyrka hittade arkeologerna ett 20-tal gravar varav en var placerad i stavkyrkan. Kyrkogården var från början sannolikt större och sträckte sig in i nuvarande kyrkogårds sydligaste del som anlades i början av 1900-talet.

I samband med den arkeologiska rapporten har en mer lättläst bok tryckts upp och finnas till försäljning.

 

Platsen där kyrkan låg är utgrävd. I mitten syns graven som låg inne i kyrkan. De fyra käpparna markerar stolphålen och i diket utanför stod ytterväggarna. Stolphålen är idag markerade i gräsmattan med mark-belysning som lyser dygnets mörka timmar året runt.

En av de välbevarade 1000-åriga gravarna.

Stavkyrkans läge med kyrkogård bakom granhäcken vid gamla Klockargården. Bildmontage. Kyrkbilden "lånad" från en rekonstruktion av Hemse stavkyrka.

Stavkyrkans läge vid nya Klockargården. Bildmontage. Kyrkbilden "lånad" från en rekonstruktion av Hemse stavkyrka.

C14-datering från utgrävningarna.

Framsidan på skriften som finns till försäljning. Teckning av Margareta Hildebrand.

Sannolikt utseende på stavkyrkan i Lännäs baserat på fyndrester. teckning av Margareta Hildebrand.

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2013-01-06 19:27:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-12-30 11:49:43) Kontakta föreningen