Årsmöte 2015


Årsmötet i Bygdegården inleddes med att Kumla Spelmän bjöd på tre medryckande nummer.

Till mötesordförande valdes Alf Larsson och punkterna avhandlades snabbt med Astrid Åkesson Larsson vid protokollet. Som ny styrelseledamot invaldes Anneli Anderson.

Mötet avslutades och två avgående i styrelsen, Vivan Lennkvist och Anne-Maj Gunnarsson avtackades.

Kaffeservering och lotteridragning vidtog och tillställningen avslutades med att Kumla Spelmän underhöll med ett omväxlande program med allt från Taube till Evergreens.

Alltså en väldigt lyckad dag.

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2015-04-08 12:27:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2018-10-10 09:09:28) Kontakta föreningen