Medlemskap


Du är välkommen att bli medlem i vår fina förening

Årsavgift: Enskild 50:- Familj 100:-

Årsavgiften erläggs via PlusGiro. OBS. Glöm ej att ange namn och adress!

PlusGiro 107 96 83-7

Årsprogram distr. i feb till medlemmar och församlingsbor
Inbetalningskort finns med i programmet.

Kontant betalning kan även ske vid aktiviteterna eller till styrelsemedlem.

Lämna gärna synpunkter på programmet och önskemål till styrelsen.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 08:59:35)