Dataskyddsförordningen (GDPR)


Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla.

Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL), och istället fick Sverige en förordning som gäller i hela EU.
 
Länna hembygdsförening hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och sprider dem inte vidare till andra organisationer och företag. För att kunna tillhandahålla medlemskap (dvs. föra register och kommunicera) sparar vi följande personuppgifter: namn, adress och e-postadress. Uppgifterna sparas till dess personen utträder som medlem, och enda sättet att få dessa raderade är genom att avsluta medlemskapet.
 
 
Förening:

Länna Hembygdsförening

Skapad av: Länna Hembygdsförening (2019-01-13 11:50:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-03-14 12:58:29) Kontakta föreningen