Byggnader


Långseruds hembygdsförening bildades den 3 september 1953 och ersatte kommittén "för hembygdsminnens tillvaratagande inom Långseruds församling" som tillkom 1949. Denna kommitté hade som sin första uppgift att anskaffa en minnessten över Fjellstedts-Johannes. Stenen med inskriptionen "Till minne av Fjellstedts-Johannes, Gisslebyn, Kristen pionjär" restes 17 augusti 1952 i närheten av den tilltänkta platsen för en hembygdsgård.

Hembygdsgård på önskelistan
Högst på önskelistan för den nybildade föreningen fanns alltså en hembygdsgård. Långseruds hembygdsförening beslutade därför att köpa mangårdsbyggnaden Klockarhagen i Sillingebyn. Detta var ett eftertraktat mål sedan årtionden tillbaka.

År 1955 stod den förvärvade byggnaden klar för invigning, i närheten av Långseruds skola. Huset som är från slutet av 1700-talet revs och byggdes upp i sitt ursprungliga skick i en våning. Detta skedde med hjälp av frivilliga. Många hade skänkt pengar och virke. Anders Svensson i Norane var entreprenör för bygget.

Hembygdsgården består av ett stort rum och två mindre rum, kök och hall och är inrett med möbler och föremål från socknen. Ett modernt kök är inrett i en f d farstu på ena långväggen.

Gården Klockarehagen hat fått sitt namn genom att den i generationer varit bebodd av klockare och dess familjer. Den förste kände ägaren till gården är Anders Nilsson, född omkring 1680. Sonen Nils Andersson-Skogsström född 1711, och sonsonen Erik Skogsström född 1741 var båda klockare i Långserud. I Johan Egards bok om prosten Göransson finns ett kapitel med titeln "När Klockar-Stina stod brud" i vilken författaren skildrar ett bröllopskalas på Klockarhagen under Erik Skogsströms tid, mellan hans dotter Stina och Stor-Olle Nilsson i Högen.

Komplettering med stolpbod
Hösten 1963 uppsattes en stolpbod från 1700-talet och under sommaren 1978 en loge med lada från 1800-talet och båda byggnaderna kommer från hemmanet Eldansnäs

Övrigt
I samband med firandet av Hembygdens år 1984 invigdes ett skolmuseum och ett utställningsrum på vindsutrymmet. Skolmuseets inredning är insamlat från nedlagda skolor inom socknen.

Handikapptoalett och ett redskapsmagasin har uppförts på 1990-talet.

Bagarstuga
Bagarstugan byggdes under åren 2007-2010. Det är en timmerbyggnad på 7 x 5 meter, med en murstock av äldre modell med inbyggd bakugn.

 

Förening:

Långseruds Hembygdsförening

Skapad av: Karin Brummer (2019-01-24 19:45:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karin Brummer (2019-01-24 19:45:58) Kontakta föreningen