Våra byggnader

Hembygdsföreningen äger en gammal bysmedja i Folkeslunda och en äldre sjöbod också i Folkeslunda. Dessutom så finns det tolv väderkvarnar i socknen där sju ägs av Hembygdsföreningen.

Smedjan


Smedjan är belägen öster om gårdarna i Folkeslunda
bygata. Klicka på bilderna för större storlek.


Här ses smedjan från öster.


Smedjan underhålls av Hembygdsföreningens medlemmar.


En bild från 1970-talet då några medlemmar renoverar
smedjan. Från vänster, Knut Folkemark, Bernt Dahlström,
Verner Andersson. Sittande, Axel Larsson, och i toppen
Björn Anderson.

Sjöboden


Den gamla sjöboden är från 1700-talet.


Baksidan med bodens enda lilla fönster.


Bilden tagen från söder.


Bodarna i blommande hage.


Bertil Nilsson och Daniel Berggren från Hembygdsföreningen,
lagar torvtaket på sjöboden.

Kvarnar


Den här kvarnen är belägen i Långlötsmosse och tillhör
hembygdsföreningen. Vid kvarninventeringen 2006
hittades kvarnboken. Kvarnen ägdes tidigare av Kjell
Larsson i Långlöt.

Se alla kvarnarna:
http://www.langlot.se/vaderkvarnar.htm