Långlöts kyrkväg 98 - Sköldsborg

Här bodde den friherrliga släkten Nordensköld 1868-1909. Före detta löjtnanten Henrik Otto Nordensköld född 1820 i Karlskrona och hans familj med sex barn flyttade in 1868. Fastigheten fick därav sitt namn Sköldsborg. 1912 köpte Karl Teodor Larsson från Högsrum gården. Den övertogs senare av sonen Harry Larsson som ägde den till sin död 1996.
1917 hade gården 1 häst, 2 kor, 1 kalv, 2 grisar och 15 höns. Höstråg, korn, havre och potatis odlades.

 


Förening:

Långlöts Hembygdsförening

Skapad av: Långlöts Hembygdsförening (2016-12-15 17:16:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-12-03 15:13:10) Kontakta föreningen