Oskar Olssons gravsten

Oskar Olssons gravsten
Oskar Olssons gravplats på Långlöts kyrkogård.
Fotograf

Okänd