Maria Sjöman


1849 flyttade Maria från Norra Runsten till Hulterstad
1851 flyttade föräldrarna till Långlöt där fadern var lärare
1851 var Maria piga i Stora Brunneby nr 2, Stenåsa
1855-1856 var Maria piga i prästgården, Södra Runsten nr 9, Runsten
1856-1858 var Maria piga i Mörbylånga nr 13, Mörbylånga
Maria Sjöman var barnmorska i Långlöt mellan åren 1858 och 1907. Årslönen hon fick första åren var 150 riksdaler samt 2 riksdaler för varje förlossning hos hemmansägare, 1 riksdaler hos jordtorpare, 50 öre hos övriga men hos fattiga ingenting.
1880 bodde Maria med två söner hos modern som var lärarinna under Långlöt nr 9, Långlöt
1890-1900 bodde Maria under Långlöt nr 9
1910 bodde Marias gifta syster Sara Stina hos henne i Långlöt


Förening:

Långlöts Hembygdsförening

Skapad av: Långlöts Hembygdsförening (2016-11-27 19:02:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birger Ohlson (2019-11-07 13:24:52) Kontakta föreningen