Långlöt 7:3 - Elving Dahlström

1917 hade gården 4 hästar, 2 oxar, 6 kor, 7 ungdjur, 2 grisar och 25 höns. Höstvete, höstråg, korn, potatis och foderrotfrukter odlades.


Förening:

Långlöts Hembygdsförening

Skapad av: Långlöts Hembygdsförening (2016-05-07 22:43:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birger Ohlson (2019-12-03 15:25:58) Kontakta föreningen