Långlöt nr 10 - Hasselbom/Andersson

På 1700-talet flyttades gården till sin nuvarande plats.
I mitten av 1800-talet uppfördes ekonomibyggnaderna.
1915 uppfördes mangårdsbyggnaden.
1917 hade gården 8 hästar, 4 oxar, 9 kor, 7 ungdjur, 4 svin, 13 får, 30 höns och 4 bisamhällen. Höstvete, höstråg, korn, havre, potatis och foderrotfrukter odlades.
1939 hade gården 6 hästar, 20-tal nötkreatur och 5 svin.

Gården idag: www.langlot.se/langlotbyn - "Anders Olsson"


Förening:

Långlöts Hembygdsförening

Skapad av: Långlöts Hembygdsförening (2016-05-06 00:39:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-12-03 16:13:47) Kontakta föreningen