Långlöt 2:5 - Augustagården

På 1830-talet uppfördes manbyggnaden
1917 hade gården 4 hästar, 2 oxar, 5 kor, 3 ungdjur, 3 grisar, 4 får och 30 höns. Höstråg, korn, havre, potatis och foderrotfrukter odlades.
1939 hade gården 3 hästar, 8 kor, 2 ungdjur och 6 svin.
1977 revs huset.


Förening:

Långlöts Hembygdsförening

Skapad av: Långlöts Hembygdsförening (2015-03-14 17:07:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birger Ohlson (2019-12-03 16:02:52) Kontakta föreningen