Nationaldag 2013

Nationaldagen firades vid hembygdsgården enligt tradition. Föreningens v ordförande Bengt Blom hälsade välkommen. Nöjesteamet från Mönsterås stod för musik och sång. Tal hölls av Hans Birgersgård.

Efter kaffeservering blev det mera musik med allsång och information av örtagården av Pierre Danielsson. Representanter från Svenska Örtasällskapet gästade hembygdsgården och presenterade sin förenings verksamhet. Till slut fick alla intresserade följa med Pierre på en guidad tur genom örtagården som är belägen bakom gästgivargården.
 

 
 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter