Strömsholms bruk

Strömsholms handpappersbruk anlades 1815 av Jonas Kjellman, ägare till Södra Strömhult. Han fann det lämligt att utnyttja det vattenfall som tillhörde Strömhult till att anlägga bruket. Fallets kraft beräknades till ca 70 hästkrafter. Som råvara till pappret användes linnelump.1818 hade Kjellman lanserat brukets första vattenmärke, initialerna J K. Snart därefter kompletterades det med Strömsholmsinitialerna S H på höra halvan av pappersarken.
1860 sålde Jonas Kjellman det hela till sonen Carl Johan för 21.500 Rdr med förbehåll om "anständig lifstidsförsörjning". Affären omfattade "frälsehemmanet S. Strömhult med pappersbruket Strömsholm, Strömhults skattelagda såg och kvarn äfvensom hälften i Ringshults tullmjölskvarnar och såg i Jälluntofta sn samt lösöre, brukslager och inventarier".
Pappersbruket lades ned 1878.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 10:59:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 10:59:32) Kontakta föreningen