Södra Strömhult

Denna gård har anor sedan 1500-talet. I augusti 1814 köpte Jonas Kjellman av löjtnanten Johan Fredrik Planting Gyllenbåga för 3 333 Rdr 16 Sk Banco 1/2 mantal frälsehemmanet Södra Strömhult med tillhörande "enbladig såg" och "tullmjölkvarn med ett Par stenar".
Frälsehemmanet var vackert beläget vid Bergån och Jällundens avloppså, med kuperade omgivningar som var rikt beväxt med olika slag av lövträd. Följande år fann Kjellman det lämpligt att utnyttja det vattenfall som tillhörde Strömhult till att anlägga ett pappersbruk, se Strömsholms bruk.

1860 sålde Jonas Kjellman det hela till sonen Carl Johan för 21.500 Rdr med förbehåll om "anständig lifstidsförsörjning". Affären omfattade "frälsehemmanet S. Strömhult med pappersbruket Strömsholm, Strömhults skattelagda såg och kvarn äfvensom hälften i Ringshults tullmjölskvarnar och såg i Jälluntofta sn samt lösöre, brukslager och inventarier".

Efter Carl Johans död 1884 såldes sterbhuset S Strömhult med kvarn och såg till Anders Mattson från Östnora, Mora, som emellertid genast arrenderade ut det till Carl Johans son Aron.Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:28) Kontakta föreningen