Strömslund

Torpet Strömslund kallades allmänt för Ryen. Namnet Ryen kommer av att röja. Jöns Johannesson röjde och odlade här 1856. Han byggde ett hus med bostad åt familjen i ena änden och åt husdjuren i den andra. Jöns och hans hustru Eva hade åtta barn varav sex levde.

År 1886 när barnen vuxit upp och lämnat hemmet och föräldrarna började bli gamla , övertogs torpet av dottern Anna-Maria och hennes man Bengt Persson från Torup. 1888 friköpte de torpet, det fick då beteckningen 1/132 mtl. Strömslund. Bengt Persson byggde ett nytt boningshus och här växte nu fyra barn upp. Sonen Johan gifte sig och flyttade till Torup. Han kallades allmänt "Johan på Källedal". Dottern Matilda blev bosatt i Hyltebruk och var den som levde längst. Vid sitt frånfälle 1989 var hon fyllda 94 år. Jenny och Emma förblev ogifta. I sina yngre år hade de tjänst hos olika familjer men återvände till hemmet. Nu står den 100-åriga stugan tom ute i skogen, men minner om tre generationers hårda kamp för tillvaron. Flit, förtröstan och förnöjsamhet präglade andan i hemmet.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:08) Kontakta föreningen