Sjögårds soldattorp Nästorpet

Platsen är någon halv km från Gassbo soldattorp. Huset låg mitt i nuvarande vägen vid infarten till Almenäs. Markerna tillhörde bostället Näs och torpet skrevs en kort period Näs ST. Troligen höll Näs och Sjögård soldat tillsammans. Från slutet av 1700-talet och 100 år framåt - så länge det beboddes - skrevs det Sjögårds ST. Revs på 1890-talet och den nya vägen drogs rakt genom husgrunden. En knotig apel vid sidan visar ännu platsen.

Här bodde bl a trumslagare Ferm med familj. Den sista familj som bodde här var Sven Petter Sjöbloms.