Solbacken

Abraham Sjögren, som var född i Bästås, men hade bott många år i Göteborg, återvände till Bästås och köpte mark där han ca 1898 lät uppföra Solbacken. Bygget hade planerats mycket noga och platsen var en av de mest natursköna i trakten, högt belägen, med stora ekar och en hänförande utsikt mot Långaryds kyrka.


Med hjälp av dräng och piga drev Sjögren själv jordbruket fram till 1914 då det utarrenderades. Han blev en föregångsman ifråga om förbättrade driftformer, gödsling och utfordring. Han var en hängiven anhängare av Rösiös lära.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 10:11:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 10:11:47) Kontakta föreningen