Höljeryd

Höljeryd har två gårdar varav endast den ena numera är bebodd. Denna ägs av Jens Larsen. Den andra gården saknar bostadshus då detta revs 1930. Kvar finns idag endast ladugården och en murrest efter något gårdshus. Höga, breda stenmurar berättar om det stora arbete som har lagts ner under många år för att få brukbar jord. I dag har skogen återtagit det mesta av gårdens areal.Denna gård är stamhemman för den stora Långarydssläkten. Här bodde en gång länsman Anders Jönsson, född 1662 och död 1716, med sin hustru Ingrid Nilsdotter, född 1676 och död 1753. De fick sju barn, fyra söner och tre döttrar. En son dog som spädbarn men de andra sex växte upp och har gett upphov till den stora skaran ättlingar som idag finns upptecknade i boken "Långarydssläkten".
Vid Höljerydsån anlades ett handpappersbruk 1798. Den goda fallhöjden i ån nyttjades också tidigt för att driva såg och kvarn. När elektrisk ström blev vanligt på landsbygden byggdes här ett kraftverk. I dag drivs detta i liten skala av en intresserad privatperson.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:21) Kontakta föreningen