Gallingsbo

Byn som försvann. Det är inte bara de små torpen och backstugorna som skattat åt förgängelsen. Även hela byar med flera gårdar har avfolkats och försvunnit som bebodda fastigheter. En sådan by är Gallingsbo, belägen i sydvästra hörnet av Långaryds socken.Dit nådde aldrig det senaste århundradets moderniteter, varken elektricitet eller motorer. Arbetet utfördes helt och hållet för handkraft. Byn låg lite avskilt från övrig bebyggelse, så umgänget med människorna i omgivande byar var begränsat.

Numera finns det endast ett hus och en liten bit tomtmark, som har detta namn och denna fastighetsbeteckning. Detta har inköpts av ett par danskar.
I slutet på 1600-talet bodde här två familjer. Vid storskiftet 1817 delades byn i 3 hemmanslotter. Tvåbröder ägde en av dessa gårdar. Det var meningen att den skulle delas en gång i framtiden, men det blev aldrig av. Ägare 1817 blev till 1/4 mtl bröderna Nils och Johannes Abrahemsson, till 1/8 mtl Petter Jönsson och likaledes till 1/8 mtl Hans Santessson.

Ättlingar till bröderna Nils och Johannes Abrahamsson har sedan dess befolkat byn.
År 1969 inköpte Lantbruksnämnden hela byn, som därmed försvann ur den släkt som bott där sen 1600-talet. De sålde i sin tur alla brukningsdelarna tilll Evald Johansson, Brohult. Byns nya fastighetbeteckning blev Brohult, trots att den inte på något ställe gränsar till denna by, utan brukas som utmark. Den sista av släkten som bodde i byn var Gerda Svensson.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 21:57:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 21:57:10) Kontakta föreningen