Lilla Skärhult

Gården Lilla Skärshult upphörde som lantgård på 1950-talet och är numera skjutbana för övningsskjutning för jägare.