Jansbergs gård

På Jansbergs gård fanns från början två flygelbyggnader. Huvudbyggnaden var uppförd 1875 men brann på försommaren 1933, därefter bodde familjen i den återstående flygelbyggnaden till 1954 då nuvarande hus byggdes. Se vidare boken "Glimtar ur Långaryds historia, del 3", artikeln "Sätesgården Skärkeryd eller Jansberg", s 472.Gården är en av de gamla historiskt anrika gårdarna i Västbo. Gårdens natursköna läge i bokskogsmiljö och närheten av den fiskrika sjön har mycket tidigt givit den en framskjuten ställning i omgivningen. Detta visar de talrika fornminnen som berättar om boplatsens fornhistoria som sträcker sig över tusentals år, samt i historisk tid, egenskapen av säteri och sätesgård för en av Sveriges förnämsta adelssläkter, Ulfsparre.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 19:56:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-21 19:56:14) Kontakta föreningen