Norra Nissaryd

Nissaryds by är uppdelad i Norra och Södra Nissaryd. När vi kan börja följa befolkningen i husförhörslängderna för Långaryd år 1717 fanns det tre gårdar i Norra Nissaryd. Därefter har många gårdsdelningar skett, mestadels genom avstyckning till barn eller delning mellan syskon. Som mest bestod norra byn av elva gårdar samt två s k lägenheter, hus med i stort sett bara tomt omkring.

I slutet aav 1900-talet började man lägga samman gårdarna igen och boningshusen avstyckades till egna hem. Till byn har också hört några torp och backstugor, som alla är borta och jorden lagd till gårdarna.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-20 10:20:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-20 10:20:48) Kontakta föreningen