Herakullen

Herakullen benämns även som Hierakullen i kyrkböckerna. Sista indelte soldat var Karl-Oskar Lundberg. Husen är borta och endast en ruin av murstock, grund ock jordkällare finns kvar. Platsen är utmärkt med skylt av Långaryds Hembygdsförening.