Skärkehylte skola

Skärkehyltes första skola uppfördes 1870. Blev sedermera "Småskolan" för klasserna 1 och 2. Innehöll lärarbostad som senare byggdes om till matsal och träslöjdsal. Upphörde som skola 1950. Numera industrilokal.

Senare uppfördes ytterligare en skolbyggnad, Skärkehylte "Storskola" med lärarbostad. Här bedrevs undervisning för klasserna 3-6. Renoverades 1950 då det grävdes ut källare under halva huset där det inrättades bastu och vattentoaletter. Skolan drogs in 1962. Huset är numera privatbostad (2008).


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 13:01:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 13:01:55) Kontakta föreningen