Skärkehylte

Skärkehylte är en samling gårdar utmed Gränsavägen och Landerydsvägen. I Skärkehylte fanns förr skola men den lades ner på 1960-talet.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:56:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:56:32) Kontakta föreningen