Skärkehylte

Skärkehylte är en samling gårdar utmed Gränsavägen och Landerydsvägen. I Skärkehylte fanns förr skola men den lades ner på 1960-talet.