Långaryds Marknad

Långaryds marknad inrättades, enligt en allmän kungörelse, som enskild marknad för Jönköpings stads borgerskap, den 26 juli 1770. Där stadgas att marknadsdagen skall vara den 23 september.


Enligt gammal sägen lär Drottning Kristina ha skänkt den mark som så småningom blev "behörigen" utstakad som marknadsplats. Den är belägen i byn Gassljunga, i dagligt tal "Gasslinga". Allt eftersom marknaden växte i omfång fick omkringliggande mark tagas i anspråk, men den mark som Långaryd hembygdsförening fått i gåva och där en minnessten är rest, lär vara den ursprungliga.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:39) Kontakta föreningen