Gassljunga

Långaryds marknad har hållits i byn Gassljunga sedan 1770. Allt eftersom marknaden växte i omfång fick omkringliggande mark tagas i anspråk, men den mark som Långaryds hembygdsförening fått i gåva och där en minnessten är rest, lär vara den ursprungliga. Se även Långaryds Marknad.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:51) Kontakta föreningen