Gassljunga

Långaryds marknad har hållits i byn Gassljunga sedan 1770. Allt eftersom marknaden växte i omfång fick omkringliggande mark tagas i anspråk, men den mark som Långaryds hembygdsförening fått i gåva och där en minnessten är rest, lär vara den ursprungliga. Se även Långaryds Marknad.