Långaryd församling

Långaryd, församling i Växjö stift, Hylte kommun, Småland (Hallands län). Långaryd består av en småbruten dalgångsbygd längs Nissan, omgiven av sjö- och mossrik skogsbygd.

Drygt 100 fornlämningar är kända, varav cirka 20 stenåldersboplatser längs Nissan. I övrigt märks spridda rösen, högar och treuddar samt ett mindre gravfält, allt troligen från äldre järnåldern. Nuvarande bygd är äldst medeltida. Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia bakom altaret invigdes 1816 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. överförts en äldre altaruppsats från 1704 och dopfunten av mässing från 1702. –Ortnamnet (1303 de Langaryd), som lånats från kyrkbyn, innehåller svag form av adjektiv fornsvenska langer ´lång´ och ryd ´röjning´, ´öppen plats´.


Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Långaryds Hembygdsförening (2014-06-22 11:03:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Långaryds Hembygdsförening (2017-02-08 13:46:30) Kontakta föreningen