Ansvar Hemsidan Policy, kontakt


Sveriges Hembygdsförening äger den portal som hemsidan publiceras i och har därför formulerat en del regler för vad som får publiceras.

Styrelsen för Långaryds Hembygdsförening har inom dessa ramar beslutat om struktur, innehåll och etik för hemsidan. Styrelsen utser administratör för hemsidan.
Ansvarig administratör och eventuella ytterligare redaktörer har ovan nämnda att förhålla sig till vid publicering av material.

Etiska regler vid publicering: Foton och text som publiceras på hemsidan ska inte upplevas som kränkande av någon part. Foton publiceras som regel utan namn på deltagare.

Kontakt angående publicering: Synpunkter om publicerat material lämnas till ansvarig administratör enligt nedan:

 

Ansvarig Administratör: Britt-Marie Holmbergh  

tel. 0371-40260    070-3871216 

e-post [email protected]

Redaktör: Inge Linder   

tel. 0371-40305    070-3498848  

e-post  [email protected] 

Förening:

Långaryds Hembygdsförening

Skapad av: Inge Linder (2018-12-02 12:17:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inge Linder (2018-12-15 14:55:42) Kontakta föreningen