Nissaryds Skans


Historia Nissaryds Skans

Nissaryds skans uppfördes i början av 1500-talet och förstärktes på 1540-talet, då Sverige och Danmark ständigt krigade med varandra. De gånger de danska trupperna lyckades ta sig in i socknen, blev förödelsen stor. Först vid freden i Roskilde 1658 avtog krigshandlingarna.

Image

Image

Editerad av: Inge Linder (2019-10-08 13:20:20)