Hästar i skogsbruket

Jägarmästarstuderande Ellika Hermansson gör ett arbete om hästar i skogsbruket.

Hon behöver berättelser och bilder från 1850 och fram till idag

Har någon något om detta kontakta Långaryds Hbf. 

e-post [email protected]


Editerad av: Inge Linder (2021-02-18 21:59:37)