Om oss

Välkommen till Långaryds hembygdsförening! Långaryds socken låg fram till 1974 i Jönköpings län, Västbo Härad, Smålands landskap. Långaryd ligger idag i Långaryds socken, Hallands län, men fortfarande Smålands landskap då landskapsgränser inte ändras. Från Långaryd kommer Långarydssläkten. Vi är en aktiv förening som värnar kulturarvet. Bland annat genom torp- och gårdsinventeringar som redovisas genom utgivning av byahäften. Även genom bevarande av museiföremål i Tiondeboden vid Långaryds prästgård och i Kambostugan, backstugan och ladugården i Jansbergs Hembygdspark. Parken och stugorna hålls städade och fina för besökare.