Om oss

Landvetters hembygdsförening vill värna om miljö och kulturarv inom Landvetters socken, och föra detta vidare till kommande generationer. Detta gör vi genom att dokumentera socknens historia, anordna vandringar, utställningar, ”Öppet hus” och andra aktiviteter.

Föreningen bildades hösten 1984. Vi disponerar Skoltorpet i Lunna, som togs i bruk som s. k. fast skola 1855, och är den äldsta bevarade skolbyggnaden i Härryda kommun. Folkskolan nere i byn stod färdig 1906, och ersatte då Skoltorpet.