Vilénska samlingarna

Vilénska samlingarna är ett lantbrukarhem från 1910-20 talet, skänkt av familjen Vilén i Hammarby, Örsundsbro. Samlingarna är inrymda i lärarbostaden i Nysätra gamla småskola.

Lagunda hembygdsförening ansvarar för skötsel och guidning.

För information, öppettider vänligen kontakta Ove Hjelm.

Mobilnr. 070-690 12 04