Uvberget naturreservat

Vid förkastningsbranten mellan Mälarnaturen och stora barrskogsområden ligger Uvberget med utsikt över Örsundaåns dalgång och Alstasjön. Reservatet är ett av länets minsta med sina 3,5 hektar men erbjuder en mosaik av naturtyper, rik biologisk mångfald och fina upplevelser.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter