Styrelse

Lagunda Hembygdsförenings styrelse 2018

Ordförande: Ann-Mari Hagman
Vice orförande: Bo Trostedt
Sekreterare Birgitta Lindell
Kassör: Göran Wåger
Vice kassör: Lennart Torsner
Ledamot: Monica Andreasson
Ledamot: Gun Franck
Ledamot: Birgitta Wennerberg
Ledamot: Ove Hjelm


Övriga ansvar

Kvekgården: Ann-Mari Hagman
Kappen, Skolmuséet,
Vilenska samlingarna:
Ove Hjelm
Resor: Bo Nilsson
Arkiv: Gun Franck
Bygdeband: Birgitta Lindell
Tingshuslokalen: Birgitta Wennerberg
Informationsgrupp: Ann-Mari Hagman
Skyltansvar: Lennart Torsner

 

Adjungerade styrelsemedlemmar

Studiecirklar, föreläsningar,
speciella projekt:
Lennart Torsner
Resor: Bo Södergren
Kvekgården: Lars-Gunnar Medin
Hemsida: Elisabeth Hagman

 

Valberedning
Tina Södergren
Ellan Andersson

 

Revisorer
Gunvor Matsson, sammankallande
Lars Lundberg

Suppleanter
Ingegerd Rekestad och Birgitta Jerpdal