Föreningen


 

Om Lagunda Hembygdsförening

Lagunda hembygdsförening bildades 9 augusti 1972 av tio socknar i det gamla häradet Lagunda, i syfte att bl a rädda häradsnamnet för eftervärlden. Läs mer här

Styrelse: Läs mer här

Medlemsskap: Läs mer här

Resor och aktiviteter: 
Bosse Södergren
Tel 0171-46 00 56
mail:  [email protected]

Bo Nilsson
Tel: 0171-46 10 81
mail: [email protected]

 

 

 

Örsundsbro


Editerad av: Elisabeth Hagman (2020-11-20 10:29:34)
Editerad av: Elisabeth Hagman (2020-11-20 10:19:35)