Handelsmuseet ”Kappen”


Image
Beskrivning: Kappen

 

Handelsmuseet ”Kappen”, ett museum över Hagunda och Lagunda häraders varuanskaffningsaktiebolag. Varuanskaffningsaktiebolaget kom till genom landshövding Robert von Kraemers försorg år 1850. Sveriges första kooperativa bolag. Byggnaden är i stort sätt en kopia av den så kallade första ”Bolagsboden” och står också på samma plats vid hamnen. Inredningen är till stor del från Tuna handel i Hjälsta. Museet invigdes den 6 juli 1978 av landshövding Ragnar Edenman.

Image

Beskrivning: Anna-Maja Hådell bakom disken 2014 under 150-års firandet Fotograf: Göran Wåger

Namnet ”Kappen ”behölls på byggnaden. Varför det gamla spannmålsmagasinet kallades för ”Kappen” vet man inte säkert.
Det finns två versioner.
Namnet har med spannmålsmåttet kappe att göra.
En annan version från gamla i bygden gör gällande att ett kappland mark hörde till magasinet och att därför kom att kallas ”Kappen”.
Museet inrymmer också lokal sjöfartshistoria.

Museet ägs och förvaltas av Lagunda hembygdsförening.

Läs mer i broschyren om kappen

 

Under 2022 har Handelsmuseet Kappen öppet varje lördag kl 11 - 14 t o m september samt söndag 2 oktober kl 10-16

 

För visning och information kontakta Birgitta Lindell

Mobilnr 070-624 04 90

 

Image

 

Förening:

Lagunda Hembygdsförening

Skapad av: Elisabeth Hagman (2018-10-28 18:21:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elisabeth Hagman (2022-06-12 13:01:49) Kontakta föreningen