Handelsmuseet ”Kappen”


Image
Beskrivning: Kappen

 

Handelsmuseet ”Kappen”, ett museum över Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsaktiebolag. Varuanskaffningsaktiebolaget kom till genom landshövding Robert von Kraemers försorg år 1850. Sveriges första kooperativa bolag. Byggnaden är i stort sätt en kopia av den så kallade första ”Bolagsboden” och står också på samma plats vid hamnen. Inredningen är till stor del från Tuna handel i Hjälsta. Museet invigdes den 6 juli 1978 av landshövding Ragnar Edenman.

Image

Beskrivning: Anna-Maja Hådell bakom disken 2014 under 150-års firandet Fotograf: Göran Wåger

Namnet ”Kappen ”behölls på byggnaden. Varför det gamla spannmålsmagasinet kallades för ”Kappen” vet man inte säkert.
Det finns två versioner.
Namnet har med spannmålsmåttet kappe att göra.
En annan version från gamla i bygden gör gällande att ett kappland mark hörde till magasinet och att därför kom att kallas ”Kappen”.
Museet inrymmer också lokal sjöfartshistoria.

Museet ägs och förvaltas av Lagunda hembygdsförening.

STÄNGT UNDER VÅR och SOMMAR 2020

Öppettider 2020: Lördagar kl. 1100-14.00 from 2 maj tom 4 oktober.

 

För visning på andra tider och information kontakta Ove Hjem.

Mobilnr 070-690 12 04.

 

Image

 

Förening:

Lagunda Hembygdsförening

Ändrad av: Lagunda Hembygdsförening (2020-05-03 08:39:02) Kontakta föreningen
Skapad av: Lagunda Hembygdsförening (2018-10-28 18:21:51) Kontakta föreningen